Geologické práce
Hydrogeologie a stavební geologie
Pro regiony - Turnovsko
Zpracování posudků a průzkumů jak pro rodinné domy tak rozsáhlé posudky a průzkumy pro velké stavby

Více info

SLUŽBY

Nabízené typy posudků - pro každý posudek nebo průzkum je nutné navštívit pozemek

Pro zadání k vypracování posudku potřebuji přesnou identifikaci pozemku (katastrální území a parcelní číslo, nebo adresu) a kontakt na majitele
Na pozemku provedu místní šetření, poté bude posudek vypracován.

Hydrogeologie

Posudky na studny:
- Kopané
- Vrtané
Posudky na zasakování odpadních vod
Posudky na zasakování srážkových vod
Vrty pro tepelná čerpadla
Návrhy a revize ochranných pásem vodních zdrojů Více posudků na jednom místě - sleva

Cena: Připravím individuální kalkulaci

Inženýrská Geologie

Inženýrsko geologické posouzení základových poměrů před stavbou.
Průzkum pro zakládání:
- Pozemních staveb
- Dopravních staveb
- Vodohospodářských staveb
Řešení stability svahů
Monitoring
Průzkum sesuvných území

Cena: Připravím individuální kalkulaci

2.000+
Zpracovaných posudků a průzkumů
1.000+
Spokojených klientů
20+
Spolupracujících projektantů

KONTAKT

RNDr. Miroslav Pivrnec

Rohliny 48, Turnov, 511 01

Tel: +420 603 852 360

Email: pivrnec@seznam.cz


Iva Pivrncová

Rohliny 48, Turnov, 511 01

Tel: +420 792 768 034

Email: pivrnec@seznam.cz


×

Nadpis

Text...

Text...